Vår tids stora utmaning är miljön. På Kanor Plast tar vi detta på största allvar och vi funderar i enlighet med vår
miljöpolicy ständigt på hur vi kan förbättra oss.

Vid utveckling av nya produkter försöker vi hitta ändamålsenliga material som gör så små avtryck som möjligt.
Vi följer noga utvecklingen av nya fossilfria BIO-material och föreslår våra kunder att gå över till dessa när
det är möjligt.

I produktionen använder vi senaste tekniken för att optimera kvalitet och rationell tillverkning men ett visst spill är ofrånkomligt.
Vi har arbetat med detta under lång tid och idag vågar vi säga att praktiskt allt spillmaterial i produktionen återvinnes.

I fabriken byts efterhand gamla maskiner ut mot nya energisnåla och vi använder endast grön el.

En plastfabrik använder massor av vatten för kylning av processen.
Vi har byggt ett slutet kylsystem där samma vatten cirkulerar året runt och värmeöverskottet används
till uppvärmning av både fabrik, lager och kontor.